2 Yaş Sendromu Nedir ve Nasıl Atlatırlır?

Her annenin özellikle bebeği iki yaşını doldurduktan sonra aklına sık sık takılan çocuğum bencil mi, onu bu denli bencil olmaya iten ne, bu durumu nasıl değiştirebilirim gibi soruların tümünün cevabı 2 yaş sendromu süreci öğrenildiği takdirde rahatlıkla verilebilir. Bebekler doğduğu günden itibaren oldukça bencil varlıklardır, buradaki bencillik kötü manada değildir, hayatta kalabilmek ve sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmek için bu manada bencilliğe ihtiyaç duyarlar. Örneğin bir bebek için acıktığı zaman tüm dünya onun için açlıktan ibarettir, sadece bu duyusunu hisseder ve diğerlerini anlama yetisi yoktur. Yani o sırada annesi mama hazırlıyor olsa, ya da onu emzirmek için hazırlanıyor olsa da onun için fark etmeyecektir, mamasını yemeye ya da emmeye başlayıncaya kadar ağlamaya devam edecektir. Bebek zaten 2 yaşına kadar kendisinin farklı bir varlık olduğunu dahi anlamaz, onun için annesi veya annesi yerine etkileşim kurduğu kişi onunla tek bir varlıktır ve kendisini o olmadan rahat hissedemez. 2 yaşından itibaren ise bebek artık kendisinin de annesinden ve çevresindeki dünyadan farklı bir birey olduğunu fark etmeye, bu durumu idrak etmeye başlar. İşte bu aşamadan sonra hem kendisine hem de dış dünyaya bunu ispatlama görevini üstlenir.2 yaş sendromu nedir, çocuklarda 2 yaş sendromu, 2 yaş sendromu neden görülür

2 Yaş Sendromu ile Nasıl Başa Çıkılır?

Çocuk için bu durum adeta bir var olma çabasıdır, ben de varım demesidir. Bunun sonucu olarak, bu dönemdeki gelişimi sağlıklı ve normal ilerleyen bebeğin en popüler sözcüğünün “benim” olmasına şaşırmamak gerekir. Bebeğin gelişim aşamaları tam olarak bilinip özümsenmediğinden birçok anne baba tarafından bu kelime ardından hırçınlık ve ağlama nöbetinin habercisi olduğu için sevilmez. Aslında çocuk normaldir, fakat ne yazık ki anne ve babanın bilinçsizlikten ona olan tutumları yanlıştır. Bu tutumlar sonucunda bebek ağlama krizlerine girer, çünkü o kendini ispat etmeye çalışırken hayatında ona en yakın olan insanlar tarafından buna karşı çıkılmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, 2 yaş sendromu ile başa çıkma yolları arasında öncelikle çocuğun bu son derece güçlü olarak hissettiği kendini kabul ettirme gereksiniminin anlaşılması ve buna ket vurulmaması gerektiği gelir.