Arabalı Kurye Kime Denir?

Bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıyan ve bu işi de arabalar aracılığıyla yapmakta olan kişi ya da kişilere arabalı kurye adı verilmektedir. Bu işte çalışacak olan kişi ya da kişilerden belli başlı şartlar istenilmektedir. Bu şartların başında bu işi yapacak olan kişi ya da kişilerin ciddi sağlık problemlerinin bulunmaması gelmektedir. Bunun yanı sıra farklı şartlar da istenilmektedir. En az ilkokul mezunu olmak, müşterilerle ikili diyaloga gireceği için Türkçesinin iyi seviyede olması, zarf paket ya da eşyaların hızlı bir şekilde ilgili adreslere ulaşabilmesi için kuvvetli harita bilgisine sahip olmak, ehliyet sahibi olmak, iyi araba kullanmak gibi şartlar bu işte çalışacak olan kişi ya da kişilerden istenilmekte olan şartlar arasındadır. Bu şartları sağlayan kişi ya da kişiler arabalı kurye olarak bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıyabilirler. Bu işte aşırı derecede dikkat gerekmektedir. Aynı zamanda atik olmak da bu işin gereklilikleri arasında yer almaktadır.arabalı kurye kime denir, arabalı kurye nedir, arabalı kurye olmak

Arabalı kurye olarak görev yapacak olan kişi ya da kişilerin karşılarına bu işte 2 farklı kazanç sistemi çıkmaktadır. Bu kazanç sistemleri içerisinden istediğiniz birisini seçerek vakit kaybetmeden bu işi başlayabilirsiniz. İlgili firma ya da şirketlerden bazıları maaş+sigorta üzerinden çalışanlara her ay düzenli olarak para vermekte, aynı zamanda sigortalarını da yine her ay düzenli olarak yatırmaktadır. Bazı firma ya da şirketler ise; performansa dayalı bir kazanç sistemini benimsemektedirler. Performansa dayalı kazanç sistemi % 50 olarak bilinmektedir. Bu kazanç sisteminde çalışacak olan kişi ya da kişiler; yaptıkları iş doğrultusunda para kazanırlar, yaptıkları işten kazanılan paranın yarısını alırlar. Tabi her firma ya da şirket % 50 kazanç sunmamaktadır, belli şartlara ya da koşullara göre bu kazanç sistemi değişebilmektedir. % 35 ila % 40 gibi kazanç sistemi sunan firma ya da şirketler de piyasada yer almaktadır.

Arabalı kurye olarak görev yapacak olan kişi ya da kişilerin iyi araba kullanabilmeleri önem arz etmektedir. Aynı zamanda çevreyi yakinen tanımaları gerekir.