Aritmiler Nedenleri, Belirtileri ve Tanıları Nelerdir?

Nedenler

Genellikle kalp hastalığı olan kişilerde olduğu gibi kalp sağlığı sorunu olmayan kişilerde aritmiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle öncelikle ritim bozukluğunun ne olduğu araştırılır, ardından sahada bu ritim bozukluğuna neden olan herhangi bir yapısal kalp hastalığı olup olmadığı tespit edilir.aritmiler nedenleri, aritmiler belirtisi, aritmiler tanıları

Çünkü aritmiler bazen kalp hastalığı dışındaki diğer sistemik hastalıkların (anemi, yetersiz veya aşırı gerilmiş tiroid bezi, bazı hormonal hastalıklar, bazı bağ dokusu hastalıkları gibi) bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Semptomlar

Ritim bozukluğu olan bazı hastalar bu sorunların farkında değildir. Bu kişilerde aritmi, başka bir amaçla rutin muayene veya elektrokardiyografi sırasında tespit edilir. Ancak çoğu hasta;

Kalp atışı

Aritmi,

Kalbin duracakmış gibi hissetmek

Göğsümde bir kuşun heyecanını hissediyorum

Boşluk hissi, baş dönmesi

Nefes darlığı gibi şikayetlerle başvururlar.

Kalp atış hızını yavaşlatan ritim bozuklukları ile baş dönmesi, bayılma veya eforla nefes darlığı şikayetleri ve baş dönmesi meydana gelebilir.

Baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetler, özellikle kalp ritminde duraklama varsa ve bu duraklamalar aktivite saatlerinde 3 saniye veya daha fazla ise ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, uyku sırasında 3 saniye veya daha uzun bir duraklama her zaman anormal olarak kabul edilmez.

Kalp atış hızının çok yüksek olduğu durumlarda bayılma ve baş dönmesi gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Özellikle bayılma, baş dönmesi veya hızlı kalp atışı hissi ile birlikte göğüs ağrısı şeklinde eşlik eden şikayetler varsa bu durumun ciddiyetini gösterir.

Teşhis yöntemleri

Hastanın şikayetleri yeterince uzun ise elektrokardiyografi (EKG) şikayetler sırasında çok yardımcı olur. Ancak bu şikayetler yeterli değilse ritim bozukluklarını tespit etmek için uzun bir EKG kullanılabilir.

Özellikle sık şikayeti olan hastalarda Holter takibi (24 saat, 48 saat, 72 saat, 1 hafta) yapılabilir. Olay kaydediciler gibi cihazlar çok sık şikayeti olmayan hastalar için faydalı olabilir.

Kuvvet testi, ekokardiyografi ve koroner anjiyografi gibi testler, aritmi tipini belirlemek yerine, aritmilere eşlik eden yapısal kalp hastalığını dışlamak için kullanılır. Stres testi, stresle ortaya çıkan aritmileri tanımlamaya yardımcı olabilir.

Diğer yöntemlerle tespit edilemeyen aritmiler için girişimsel yöntem elektrofizyolojik bir çalışmadır. Bir damardan kasıklara kadar elektriksel kayıtları kaydedebilen özel kateterler yerleştirilerek hastalara aritmi indüklemek için çeşitli teknikler kullanan bir muayene tekniğidir.