Helal Gıdanın Özellikleri

Her nesnenin, her ürünün bir özelliği olduğu gibi helal gıdanın özellikleri de bulunmaktadır. Dinimiz, biz Müslümanlara haramı yasaklamıştır. Haram davranışlardan, haram yiyecek ve içeceklerden uzak durmamız gerekmektedir. Bu nedenle dünya genelinde bir helal gıda standardı oluşturulmuştur. Bu standart, dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 2 milyar Müslüman bireyi kapsamaktadır.helal gıda özellikleri nelerdir, helal gıda nedir

Helal gıdanın özelliklerine bakacak olursak öncelikle helal gıdalar dinimize uygun olmaktadır. Bu sayede haramdan kaçınmış ve dinimizin gereğini yapmış oluyoruz. Bu insan olan bizlere iç rahatlığı ve huzuru vermektedir. İkinci olarak helal gıdalar belli standartlar dahilinde üretilip satışa sunulduğu için herhangi bir temizlik ya da güvenlik zafiyeti oluşturmamaktadır. Yani bu besinlere güvenle tüketebiliriz. Çünkü sürekli olarak bir denetim altında bulunan bu yiyecekler üretim aşamasının en başından başlayıp sonuna kadar incelenerek, tüketiciye herhangi bir zararının dokunmamasına özen gösterilmektedir. Helal gıda gerek tüketiciye, gerek ekonomiye gerekse üreticiye birçok fayda ve kazanç sağlamaktadır. Bunların arasında; rekabeti geliştirir, ucuzluğa yol açar, kalite ve fiyat yönünden kandırılmaların önüne geçer, kötü malı piyasadan temizler, üretimin helal ve hijyenik olmasını sağlar.  Sağlıklı tüketimi arttırır, uygun aynı zamanda da güvenli kaliteye imkan tanır, ekonomide arz- talep piyasasının dengelenmesine yardımcı olur, stresi önler ve ruh sağlığını korur, bireye iç huzur ve rahatlık kazandırır, karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar, sanayiyi belirli hedeflere yönlendirmede yardımcı olur.  Görüldüğü üzere helal gıdanın birçok özelliği bulunmaktadır. her yönden bize olumlu katkı sağlayan helal gıdaları tüketelim.