Platon Kimdir?

Antik Yunan Çağı’nda birçok filozof ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu filozofların birçok düşüncesi bugüne kadar gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Platon olarak karşımıza çıkmaktadır. Platon’un MÖ. 427 yılında doğduğu bilinmektedir. Kendisi Sokrates’in öğrencisidir ve aynı zamanda Aristoteles’in de hocasıdır. Platon’un bir diğer adı da Eflatun’dur ve onu bu şekilde tanıyan da birçok kişi bulunmaktadır. Platon’u ön plana çıkaran özelliği de batı dünyasına düşünce tarzını oluşturan ilk kişi olarak kabul edilmesidir. Batıda yer alan ilk yüksek öğrenim kurumu olarak kabul edilen Atina Akademesi’ni kurup bu akademide Sokrates’ten öğrendiği birçok şeyi öğrencilerine de yansıtmıştır. Aynı zamanda eserlerinde oluşturmuş olduğu şiirsel anlatım da oldukça ilgi görmüştür.platon kim, platon eserleri, platon hayatı

Pelaponnes Savaşları Platon’u oldukça etkilemiştir. Çünkü gençlik yıllarının birçoğu bu savaşla geçmiştir. Savaş Platon’un da düşünce yapısının gelişimi için bir milat olmuştur. Devleti eleştirmiş ve siyasi hayattan da tamamen uzak kalmaya karar vermiştir. Daha sonrasında Mısır, İtalya gibi birçok ülkeyi gezmiştir. Bu gezdiği ülkelerden hem bir şeyler öğrenmiş hem de bu ülkelere birikimlerini aktarmıştır. Bundan dolayı o yıllarda uzak ülkelere iletişim kurmak neredeyse imkansız olsa da Platon’un düşünceleri bu şekilde birçok yere yayılmıştır. Daha sonrasında Atina’ya geri dönüp Atina Akadamesi’ni kurmuş ve öldüğü milattan önce 348 yılına kadar burada eğitim vermiştir. Özellikle Aristoteles’i ölümünün sonuna kadar yetiştirdiğini söylemek mümkündür.

Platon hayatı boyunca 5 kavram üstünde durmuştur. Bu kavramlar bilgi, idealar, evren doğum, ruhun ölümsüzlüğü ve devlet olarak karşımıza çıkıyor. Platon da çalışmalarını genellikle bu 5 kavram üstünde yoğunlaştırmıştır. Hem Platon hem öğretmeni Sokrates’e göre kişinin hayatını iyi bir şekilde yaşaması için ahlaklı olması gerekmektedir. Aynı zamanda yetkin yaşamak ve mutlu olmak felsefenin de en önemli parçalarıdır. Platon birçok eser bırakmıştır. Fakat bu eserleri üç ana döneme ayırmıştır. İlk döneminde çıkan eserlerinde hocası Sokrates’ten öğrendiği bilgiler ışığında çıkarırken ikinci dönemde hocasının fikirlerini bırakarak tamamen kendi fikirlerine yoğunlaştığı eserler çıkarırken son döneminde de ustalık eserlerini kaleme almıştır.